Alt om hikke!

Hikke.org

Vanlige årsaker til hikke

 

Det er mange årsaker til hikke. Nedenfor lister vi opp typiske uskyldige årsaker som kan forårsake hikke. Legg merke til at flere av årsakene er det samme virkemiddelet som ofte foreslås som et forslag til å få hikke til å stoppe.

  • Dersom du drikker og/ eller spiser fort.
  • Alkoholinntak.
  • Overspising.
  • Dersom du er stresset eller blir skremt.
  • Dersom du drikker noe kaldt.

 

 Mindre vanlige årsaker til hikke

 

Mindre vanlige årsaker til hikke er listet opp nedenfor. Dette er i mange tilfeller mer alvorlige årsaker enn det som er listet opp over.

  • Sykdom i hjernen og sentralnervesystemet slik som slag, svulst, hjernehinnebetennelse og MS.
  • Lidelser relatert til brystpartiet slik som mellomgulvsbrokk, hjerteinfarkt og lungebetennelse.
  • Press på mellomgulvnerven fra maven av forskjellige årsaker.
  • Irritasjon av en nerve i halsen. Kan skyldes sykdom som struma eller kreftformer i halsregionen.

 

Det kan være mange flere årsaker til hikke enn det som kommer frem av denne artikkelen. I de aller fleste tilfeller skyldes hikke ikke noe alvorlig men som det går frem over kan det også være tegn på mer alvorlig sykdom. Nøl derfor ikke med å oppsøke lege dersom du opplever unormal hikke over tid.


Copyrighted content. All Rights Reserved.